Basket

  Untick selected:   0
  1. GONDA, Vladimír. Monetaristická koncepcia hospodárskej politiky a tranzitívne ekonomiky : vývoj, skúsenosti, perspektívy. In Ekonomické problémy krajín strednej Európy a Európska únia : zborník. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2000. ISBN 80-225-1334-2, s. 46-50.
    article

    article