Basket

  Untick selected:   0
  1. ČANECKÝ, Marek. Operačný program Informatizácia spoločnosti - proces úspešnej realizácie projektov. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 4, s. 60-64.
    article

    article