Basket

  Untick selected:   0
  1. TAHAL, Radek. Vnitrofiremní komunikace - nedílná součást marketingu. In Marketing & komunikace. - Praha : Česká marketingová společnost, 2010. ISSN 1211-5622, 2010, roč. 20, č. 1, s. 18-19.
    article

    article