Basket

  Untick selected:   0
  1. 2009 ,č. 2. Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2009. ISSN 1336-3514 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal

  Untick selected:   0