Basket

  Untick selected:   0
  1. 2010 ,č. 1. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2010. ISSN 1213-2446 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal