Basket

  Untick selected:   0
  1. 2010 ,Č. Jún. Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov [elektronický zdroj]. Bratislava : Derivát, 2010. ISSN 1336-5711.
    journal

    journal

  Untick selected:   0