Basket

  Untick selected:   0
  1. HANSENOVÁ, Heda - VALACHOVIČOVÁ, Viktória. Doklady v medzinárodnom obchode a používanie INCOTERMS v praxi slovenských podnikov. In CZ INTERMODAL 2010 : trendy intermodality v Evropě. - Pardubice : Institut Jana Pernera, o.p.s., 2010. ISBN 978-80-86530-66-6, s. 39-47.
    article

    article

  Untick selected:   0