Basket

  Untick selected:   0
  1. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III. Medzinárodná vedecká konferencia. Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe III : medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave konaná pod záštitou Cercles : zborník príspevkov : Bratislava, 24. a 25. júna 2010 [elektronický zdroj]. Editori: Helena Šajgalíková, Zuzana Ondrejová, Daniela Breveníková. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. CD-ROM [13,35 AH]. ISBN 978-80-225-2993-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
    electonic book

    electonic book

  Untick selected:   0