Basket

  Untick selected:   0
  1. HRAŠKOVÁ, Dagmar. Zákon o obaloch. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 10, s. 2-6.
    article

    article