Basket

  Untick selected:   0
  1. ŠVAJČÍK, Stanislav. Uplatňovanie zásad controllingu vo vybranej organizácii : diplomová práca. Škol. Zuzana Staríčková. Bratislava, 2010. 69 s.
    book

    book