Basket

  Untick selected:   0
  1. AUGUSTÍNOVÁ, Silvia. Analýza vplyvu reklamnej kampane na úroveň odbytu podniku : diplomová práca. Škol. Peter Šinský. Bratislava, 2010. 69 s.
    book

    book