Basket

  Untick selected:   0
  1. LANCÍKOVÁ, Klaudia. Vplyv štýlu vedenia v pracovnej skupine na výkonnosť a spokojnosť zamestnancov : diplomová práca. Škol. Hana Gažová Adamková. Bratislava, 2010. 79 s.
    book

    book