Basket

  Untick selected:   0
  1. ARBE, Tatiana. Inovácie a konkurencieschopnosť firiem riadenie inovácií na úrovni firmy, SR a EÚ. In Ekonomika a manažment podnikov 2010 : medzinárodná vedecká konferencia : 5.-6. október 2010, Zvolen : [zborník]. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2010. ISBN 978-80-228-2150-6, s. 160-167. VEGA 1/0536/10.
    article

    article