Basket

  Untick selected:   0
  1. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama. IAS I - Prezentácia účtovnej závierky. In Medzinárodné štandardy pre finančné vykazovanie (IFRS) : základný kurz pre správcov. - Trenčín : INTERAUDIT, 2010, s. 16-23.
    article

    article