Basket

  Untick selected:   0
  1. PIEŠOVÁ, Petra. Strategická závislosť Európskej únie na dovoze ropy a zemného plynu z Ruskej federácie : diplomová práca. Škol. Lucia Mojžišová. Bratislava, 2010. 63 s.
    book

    book