Basket

  Untick selected:   0
  1. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Mezinárodní odborná konference. Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVI. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 8.-9. dubna 2011 [elektronický zdroj]. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2011. CD-ROM. ISBN 978-80-245-1763-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    electonic book

    electonic book