Basket

  Untick selected:   0
  1. TUMPACH, Miloš. Vydanie novely štandardu IAS 32 o právach na emitované podiely. In eNOVINY : Medzinárodné účtovné štandardy. Účtovníctvo vo svete. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER. ISSN 1336-4014, 2009, č. 12, s. 1. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.enoviny.sk/print.phtml?cid=34207>
    article

    article