Basket

  Untick selected:   0
  1. ŠVORCOVÁ, Petra. Nezáživná prezentácia? Už nikdy viac! In Profit : ľudia - peniaze - podnikanie. - Bratislava : TREND HOLDING, s.r.o., 2011. ISSN 1335-4620, 4. máj 2011, roč. 19, č. 9, s. 40-41.
    article

    article