Basket

  Untick selected:   0
  1. MIKLOŠÍK, Andrej. Kľúčové znalosti o dodávateľoch v marketingu nákupu. In Manažmentznalostí.eu : smerom k inovačnej excelentnosti [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomikcá univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, 2011. Názov z titulnej obrazovky.
    article

    article