Basket

  Untick selected:   0
  1. HOLUB, Dušan. Vývoj hospodárskeho zákonodarstva v rokoch 1963-1968. In Vývoj práva a právnej vedy na Slovensku v rokoch 1948-1989 : zborník z teoretického seminára konaného 26. novembra 2009 v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2009. ISBN 978-80-7160-294-1, s. 41-56. VEGA 1/4620/07.
    article

    article