Basket

  Untick selected:   0
  1. ŽIAČIKOVÁ, Katarína. Nákupná a zásobovacia logistika (logistika obstarávania) podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2011. 66 s.
    book

    book