Basket

  Untick selected:   0
  1. TAZBERÍKOVÁ, Dominika. Riadenie úverového rizika banky v podmienkach globálnej finančnej krízy : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Vavrová. Bratislava, 2011. 69 s.
    book

    book