Basket

  1. GANSEJ, Marek. Finančné plánovanie ako súčasť finančného riadenia podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Jančovičová Bognárová. Bratislava, 2011. 75 s.
    book

    book