Basket

  Untick selected:   0
  1. KRUPKOVÁ, Monika. Integrácia IS podniku a tvorba jednotnej informačnej infraštruktúry : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2011. 39 s.
    book

    book

  Untick selected:   0