Basket

  Untick selected:   0
  1. KUŠNÍROVÁ, Jana. Efektívny výber daňových príjmov z pohľadu danových pohľadávok. In Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy : CD příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Ostrava, 6.-8. září 2011. - Ostrava : VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, 2011. ISBN 978-80-248-2493-2, [S. 1-12]. VEGA 1/0008/11.
    article

    article

  Untick selected:   0