Basket

  1. LUKÁČ, Miroslav - KAFKOVÁ, Eva. Zhodnotenie finančnej situácie Českej podnikateľskej pojišťovny, a.s. Vienna Insurance Group v období 2003-2010. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2011. ISSN 1212-415X, 2011, č. 2, s. 110-118.
    article

    article