Basket

  Untick selected:   0
  1. ŠUCHA, Vladimír. Aby univerzita mala dušu. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. 102 s. ISBN 978-80-224-1149-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    Aby univerzita mala dušu

    book

  Untick selected:   0