Basket

  1. JAMEČNÝ, Marián. Exportný faktoring a forfaiting v období úverovej tiesne : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2011. 66 s.
    book

    book