Basket

  Untick selected:   0
  1.  

    2008 ,Č. 1-12. HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. Praha : Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, 2008. 12x ročne. ISSN 1212-690X [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal