Basket

  Untick selected:   0
  1. GUBOVÁ, Klaudia. Nehmotná aktiva jako nástroj konkurenční výhody podniku. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2, s. 1114-1120. Názov dokumentu v češtine, text článku v slovenčine.
    article

    article

  Untick selected:   0