Basket

  Untick selected:   0
  1. Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy : súbor publikačných výstupov z projektu VEGA. Peter Baláž a kolektív ; zostavovatelia Miroslava Kováčová, Peter Baláž. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 107 s. VEGA 1/0771/10. ISBN 978-80-225-3369-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book