Basket

  Untick selected:   0
  1. GREŇO, Jozef - MALÍK, Peter - KUBICA, Milan. Stanovenie hodnoty podniku : na účely zákona o konkurze a vyrovnaní, Obchodného zákonníka, Exekučného zákona. Bratislava : EPOS, Ing. Miroslav Mračko, 2000. [207] s. ISBN 80-8057-287-9.
    book

    book

  Untick selected:   0