Basket

  Untick selected:   0
  1. MLÁKAY, Jozef. Kreativita, dizajn a inovácie v európskom priestore. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. 501-509. KEGA 006EU-4/2011.
    article

    article

  Untick selected:   0