Basket

  Untick selected:   0
  1. CZILLINGOVÁ, Jana. Návrh prehľadu o peňažných tokoch pre potreby podniku. In Ekonomika firiem 1999 : (zborník z medzinárodnej konferencie). - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 1999. ISBN 80-225-1212-5, s. 771-774.
    article

    article

  Untick selected:   0