Basket

  Untick selected:   0
  1. MALINA, Ľubor. Regulácia - nový fenomén? In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2012. ISSN 1335-5813, Jeseň 2012, roč. 12, č. 3, s. 14-18. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0161454/FM_JESEN_2012_komplet.pdf>
    article

    article

  Untick selected:   0