Basket

  Untick selected:   0
  1. PITEKOVÁ, Erika. Statický a dynamický aspekt environmentálnych daní. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 1, s. 42-45. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0162472/PEAM12012final.pdf>
    article

    article

  Untick selected:   0