Basket

  Untick selected:   0
  1. PITEKOVÁ, Erika - VIGLAŠOVÁ, Zuzana. Nepriame nástroje environmentálnej politiky. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2012. ISSN 1336-5878, 2012, č. 2, s. 36-40. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0162473/Cislo22012.pdf>
    article

    article

  Untick selected:   0