Basket

  Untick selected:   0
  1. DUJAVA, Daniel. Časovo náročná produkcia v modeli reálneho ekonomického cyklu. In Teoretické a praktické dôsledky vonkajšej nerovnováhy krajín eurozóny - pohľad na postavenie a úlohy finančného systému : nekonferenčný recenzovaný zborník projektov mladých vedeckých pracovníkov č. 2315027 a č. 2315026. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3541-0, s. [1-18]. PMVP 2315026, VEGA 2/0068/09.
    article

    article

  Untick selected:   0