Basket

  Untick selected:   0
  1.  

    2009 ,č. 1-4. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2009. 4x ročne. ISSN 1210-6658 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal