Basket

  Untick selected:   0
  1. PAHOLKOVÁ, Barbora. Firma Baťa: světoznámé obuvnické impérium, kterému není lhostejné odpovědné podnikání. In CSR fórum : časopis o společenské odpovědnosti firem. - Hradešín : Agentura PubliCon, 2012. ISSN 0862-9315, 2012, č. 10, s. 28-29.
    article

    article

  Untick selected:   0