Basket

  Untick selected:   0
  1. ĎURICKÝ, Ľuboš. Marketing vo vybranom podniku služieb : diplomová práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2013. 80 s.
    book

    book