Basket

  Untick selected:   0
  1. KIŠŠOVÁ, Daniela. Manažment ľudských zdrojov vo vybranej firme : diplomová práca. Školiteľ: Peter Drábik. Bratislava, 2013. 71 s.
    book

    book