Basket

  Untick selected:   0
  1. PILCHOVÁ, Monika. Cenové rozhodovanie. Cenotvorba a cenové stratégie firmy : diplomová práca. Školiteľ: Eleonora Fendeková. Bratislava, 2013. 56 s.
    book

    book