Basket

  Untick selected:   0
  1. MAJTÁNOVÁ, Anna - VACHÁLKOVÁ, Ingrid - DLÁBIKOVÁ, Hana. Osobitosti manažmentu komerčnej poisťovne. Recenzenti Eva Horvátová, Michal Szabo. 1. vyd. Bratislava : KARTPRINT, 2013. 223 s. [9,50 AH]. VEGA 1/0681/12. ISBN 978-80-89553-12-9. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 1]
    book

    book

  Untick selected:   0