Basket

  Untick selected:   0
  1. GALLO, Peter. Hotelový controlling. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2013. ISSN 1337-0545, 2013, roč. 7, č. leto, s. 20-25.
    article

    article

  Untick selected:   0