Basket

  Untick selected:   0
  1. ČIŽMÁRIK, Pavol. Definícia pojmu vyvolaných nákladov zdanenia. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2013. ISSN 1336-8818, 2013, roč. 10, č. 1, s. 106-115.
    article

    article

  Untick selected:   0