Basket

  Untick selected:   0
  1. NEUPAUEROVÁ, Zuzana. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice účinná od 1. januára 2014. In Účtovníctvo a dane profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1338-4651, 6.8.2013, [s. 1-2], [5,72 NS], online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.uad.sk/33/novela-zakona-o-pouzivani-elektronickej-registracnej-pokladnice-ucinna-od-1-januara-2014-uniqueiduchxzASYZNbaPiNpHHX2-5aXd954svtV/?query=novela+z%E1kona+o+pou%BE%EDvan%ED+elektronickej+registra%E8nej&serp=1>
    article

    article