Basket

  Untick selected:   0
  1. JURENKOVÁ, Dana. Ekonomická kríza a jej dopad na slovenské podniky v rokoch 2004 až 2012 : dizertačná práca. Školiteľ: Karol Zalai. Bratislava, 2013. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    book

    book

  Untick selected:   0