Basket

  Untick selected:   0
  1. BAČOVÁ, Viera et al. Rozhodovanie a usudzovanie IV. : aplikácie a limity intuície ; recenzenti Ľubor Pilárik, Vladimír Baláž. 1. vyd. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2013. 186 s. [9,3 AH]. VEGA 2/0064/13. ISBN 978-80-88910-43-5. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
    book

    book

  Untick selected:   0