Basket

  Untick selected:   0
  1. 2010 ,č. 1-6. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. Bratislava : Wolters Kluwer, 2010. 12x ročne. ISSN 1335-7034 [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    journal

    journal